Intro to Satsang - God and Gunaateeta Saints' Life Facts

 • GOD AND GUNAATEETA SAINTS' LIFE FACTS

 • GOD AND GUNATIT SAINTS' LIFE FACTS   
  Birth Date Indian Birth Date
  (VS)
  Leave Date Indian Leave Date
  (VS)
  Yrs.
  Swaminarayan Bhagwan April 2, 1781 Chaitra sud 9, 1837 June 1, 1830 Jeth sud 10, 1886 49
  Gunatitanand Swami October 17, 1785 Aso sud 15, 1841 October 11, 1867 Aso sud 13, 1923 82
  Gopalanand Swami February 2, 1781 Maha sud 8, 1837 May 7, 1852 Vaishakh vad 4, 1908 71
  Jaga Swami October 7, 1827 Aso vad 2, 1883 January 29, 1901 Maha sud 10, 1957 73
  Bhagatji Maharaj March 20, 1829 Fagun sud 15, 1885 November 7, 1897 Kartik sud 13, 1954 68
  Krishnaji Ada August 9, 1834 Shravan sud 5, 1890 October 2, 1913 Aso sud 11, 1969 76
  Shastriji Maharaj January 31, 1865 Maha sud 5, 1921 May 10, 1951 Vaishakh sud 4, 2007 86
  Yogi Bapa May 23, 1892 Vaishakh vad 12, 1948 January 23, 1971 Posh vad 11, 2027 78
  Kakaji June 12, 1918 Jeth sud 4, 1974 March 7, 1986 Maha vad 12, 2042 67
  Papaji September 1, 1916 Bhadarvo vad 6, 1972 May 28, 2006 Jeth sud 1, 2062 89


    Divine Names Parents Birth
  Place
  Leave
  Place
  Deri
  (Memorial Place)
  Swaminarayan Bhagwan Ghanshyam, Harikrishna, Neelkanth Varni, Sarjudas, Narayan Muni, Sahajanand Swami Hariprasad Pande/Baladevi Chhapaiya Gadhada Gadhada (Lakshmi Vadi)
  Gunatitanand Swami Mulji Sharma Bholanath Jani/Sakarba Bhadra Gondal Gondal (Akshar Deri)
  Gopalanand Swami Khushal Motiram Bhatt/Jiviba Todla Vadtal Vadtal
  Jaga Swami Jaga Bhakta Raghavbhai/Ratanbai Ambardi Dangra Dangra
  Bhagatji Maharaj Pragji Bhakta Govindbhai/Roopaba Mahuva Mahuva Mahuva
  Krishnaji Ada Karsanbhai Indraji Vyas Mevasa Rajkot Rajkot
  Shastriji Maharaj Dungar, Yagnapurush Swami Dhoribhai Patel/Hetba Mahelav Sarangpur Sarangpur
  Yogi Bapa Jina, Gnanjivandas Swami Devchandbhai Vasanji/Puribai Dhari Bombay Gondal
  Kakaji Dadubhai Nathabhai Patel/Diwaliba Nadiad Bombay Mogri (Anoopam Mission)
  Papaji Babubhai Nathabhai Patel/Diwaliba Borsad Vidyanagar Gana (Gunatit Jyot)


  PRESENT GUNATIT SAINTS' LIFE FACTS Tithi (VS) Taarik
  Pramukh Swamiji or Narayansvaroopdasji's Birthday as Shantilal in Chansad Maghshar sud 8, 1978 December 7, 1921
  Mahant Swamiji or Keshavjivandasji's Birthday as Vinubhai in Jabalpur, M.P. Bhadarvo vad 9, 1989 September 13, 1933
  Hariprasad Swamiji's Birthday as Prabhudasbhai in Asoj Vaishakh sud 10, 1990 May 23, 1934
  Aksharvihari Swamiji's Birthday as Rameshbhai in Dharmaj Maha vad 9, 1992 February 15, 1936
  Saheb's Birthday as Jashbhai in Sokhada Fagun vad 1, 1996 March 23, 1940
  Dinkar Uncle's Birthday in Uttarsanda Aso sud 15, 2000 October 1, 1944

  top

       Please click HERE if you are having problems viewing the site.