Shikshapatri : Shikshapatri dhyaan (preface)

Gujarati English Swami Ni Vato Refs.

Verse a.
jyaare jagatamaa vignyaanano vilaya thayo ane antaranaa agnyaanaroopa andhakaarano prasaara thayo ane sansaaramaargamaa bhramana karanaaraa praaneeo didmoodha thayaa etale kartavyaakartavyamaa bhraanta thayaa ane vaidika karma maatranu sarvaprakaare kevala praaneeone peedaa karvaamaa ja paryavasaana thayu tyaare kevala karunaathee ja saakshaat aksharadhaamaadhipati svayama shreeharie avataara dhaarana kareene moksha karanaaree je shikshaane aapee hatee te aa shikshaapatreenu hu pratidina dhyaana karu chhu. When divine knowledge disappeared and the darkness of ignorance spread in the world; when people were confused of proper duties; and scriptures were misinterpreted to hurt fellow beings; at that time, by supreme grace, the Lord of Akshardham, Shree Hari (Swaminarayan Bhagwan) manifested on the earth, and gave this Shikshapatri, which expounds the way to liberation - I daily meditate upon it.
Verse b.
sansaararoopee kaadavamaa chaare tarapha aalotavaathee kaadavavaalaa thayelaa manushyone temano mala dhoeene nirmala karavaa maate jeno avataara thayo chhe ane avidyaaroopee gaadha andhakaarane taalavaamaa samartha evi he shikshaapatree! taaru hu chintavana karu chhu. The Shikshapatri was presented to purify mankind who is covered by the mud of worldly affairs; it is powerful enough to remove the intense darkness of ignorance - I meditate upon it.
Verse c.
aa shikshaapatree antaranaa timira (agnyaanaroopa) doshane haranaaree koee apoorva anjanashalaakaa (anjana karanaaree salee) chhe. maate pragnyaaroopee drashtinaa prakaasha maate sarva koie sevana karavaa yogya chhe. This Shikshapatri removes the internal darkness of ignorance and is like an extraordinary applicator of light - for enlightenment, all should meditate upon it.
Verse d.
je aa shikshaapatree naanaa prakaaranaa deshamaa rahelaa shishyasamoohone udesheene saakshaat aksharadhaamanivaasee dehaddhaaree manushya moorti shreesvaaminaaraayana bhagavaane pote prakata karelee chhe te he paavanee! shataanandamunie granthamaa grathita karelee chhe, sansaaranee nivrutti karanaaree he shikshaapatree maataa! tamaaru hu pratidina chintavana karu chhu. This Shikshapatri's message has been presented for devotees living in various places by manifest Shree Swaminarayan Bhagwan who resides in Akshardham. O purifier! Shatanand Muni has included it in his scripture (Shree Satsangijivan). Liberator from the world, O dear mother, Shikshapatri! I daily meditate upon You.
Verse e.
shree svaaminaaraayana bhagavaane karelee ane shree shataanandamunie shree satsangijeevananaa madhyamaa goonthelee shikshaapatreeno hu aashraya karu chhu. I take the shelter of this Shikshapatri, which has been given by Shree Swaminarayan Bhagwan and has been placed in the center of the Shree Satsangijivan scripture by Shree Shatanand Muni.
Verse f.
samasta shaastraroopee ksheerasaagaranaa madhyamaathee uddhaara karelu sarvottama shikshaaroopee koee apoorva amruta manushyonaa amruta (moksha) maate samartha chhe - arthaat je paana kare te sarvane moksha aapanaara chhe. From the nectar-like Shikshapatri, which is the churned essence of the divine ocean of all scriptures, one gains immortality - that is, whoever reads it attains liberation.
Verse g.
satpurushonaa sharanya (rakshaka) shree sahajaananda svaamee deve je shikshaapatreeroopee amruta aa lokamaa mukundaanandaadika aashritone prathama paana karaavyu hatu, je shikshaapatree amrutane paana kareene daivee manushyo anaayaasathee prasiddha evee aasuree sampattino uchchheda karavaa samartha thaaya chhe. sansaararoopee rogane naasha karavaamaa mukhya aushadharoopa evu te shikshaapatreeroopee amrutanee ame upaasanaa kareee chheee. Shree Sahajanand Swami, the protector of satpurush (saintly people), had first given the nectar-like Shikshapatri to Mukundanand and saints; by reading the nectar-like Shikshapatri, good people are effortlessly able to become free of prevalent evils. We worship the nectar-like Shikshapatri which is the supreme medicine in removing the disease of worldly (attachment).
Verse h.
sansaarasaagaramaa padelaa praaneeono uddhaara kareene temanu aatyantika shreya karavaanee ichchhaathee upadesha lakhavaa maate jemane patralekhano sveekaara karyo chhe, evaa varnivesha shreenaaraayanamuni maaraa hradayamaa sarvakaala prakaashamaana raho. In order to uplift people who have fallen in the worldly-ocean, and to grant ultimate liberation, this message has been written by Shree Narayan Muni (Shree Swaminarayan Bhagwan) - please forever enlighten my heart.
Verse i.
aashritonee upara snehane soochavataa ane sundara mandahaasavaalu mukhakamala jemanu chhe ane shikshaapatreene lakhanaaraa dharmanandana shreehari maaraa hradayamaa sadaa raho. Shree Hari, who is the son of Dharmadev, always gives love to devotees and has a lotus-like smiling face, and has written the Shikshapatri, please forever remain in my heart.
Verse j.
shreesvaaminaaraayana bhagavaana shreeharinu, sarva koinu mangala karanaaru aa beeju svaroopa shikshaapatreeroope pruthvee upara prakaashe chhe etale varte chhe. This Shikshapatri shines on the earth as the second-form of Shree Hari (Shree Swaminarayan Bhagwan), and is given for the good of all.
Verse k.
he shikshaapatree! samasta shishyasamoohoe aadarathee praarthanaa karelaa sarvanaa kaarana, devanaa deva evaa shree sahajaananda svaameee jene prakata karela chhe, sarva phalane aapanaaree te tane deva evaa bhagavaananee beejee moortiroope bhaavanaa kareene he devi! tamane pratidina premathee vaaramvaara hu sevu chhu. O Shikshapatri! Shree Sahajanand Swami, who is reverentially worshiped by all devotees, is the cause of all, and is the God of all gods, has presented this; it bestows all fruits, as it is the second-form of God - with that feeling, O partner of God! I daily worship You with love.
Verse l.
"jagatanaa hita maate me je shikshaapatreeroopee amruta prakata karyu chhe, te aa amruta samasta maaraa bhaktoe pratidina aadarathee sevavaa yogya chhe." aavee bhagavaananee aagnyaane anusmarana kareene je purusha premathee aa shikshaapatreeno paatha kare chhe, te sanaatana parama aksharadhaamane paame chhe. For the good of the world, I have given the nectar-like Shikshapatri; this nectar should be reverentially worshiped by all My devotees. Remembering (the above given) wish of God, one who lovingly recites the Shikshapatri, attains the eternal supreme Akshardham.
   Please click HERE if you are having problems viewing the site.